یک فیلمنامه پر از حفره

حرف های فیلم درباره دزدی و ثروت های بادآورده و فساد اقتصادی و مواد مخدر و … همه در حد شعار باقی می‌مانند. در طول فیلم، همه به دو شخصیت اصلی فیلم، دائم تأکید می‌کنند که شبیه به احمق‌ها هستند.

اتومبیل

عرفان دینی