۱۰ ماده غذایی که به تسکین درد کمک می‌کنند

دردهای مزمن به حدی نافذ و شدید هستند که گاهی از اوقات حتی با استفاده از داروها و روش‌های ذهنی-بدنی نمی‌توان باعث تسکین موقت آنها شد.

کرمان نیوز

قدیر نیوز