وزیر ارتباطات: مخالفان ‘ایران کانکت’ به دنبال تخریب دولت هستند

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: برخی مخالفان دولت با دست آویز قرار دادن برگزاری همایش ایران کانکت به دنبال تخریب دستاوردهای دولت هستند.

کیمیا دانلود