۵۵ درصد طلاق‌ها ناشی از اعتیاد

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده موضوع اعتیاد را یکی از آسیب ها و چالش های مهم کشور و خانواده ها دانست و گفت: ۵۵درصد طلاق ها در کشور ناشی از این معضل اجتماعی است.

روزنامه قانون

افق