آیت‌الله هاشمی و سید‌حسن‌ صحبتی درباره اعتراض به شورای‌نگهبان انجام نداده‌اند/کسی نمی‌تواند “سیدحسن‌خمینی” را مدیریت کند

محمد هاشمی رفسنجانی با تاکید بر اینکه هیچ‌گونه صحبتی درباره چگونگی اعتراض به رد صلاحیت‌ سیدحسن، بین آیت‌الله هاشمی و سید حسن خمینی صورت نگرفته است، گفت: این مسائل بیشتر در بیت سید حسن خمینی مطرح شده است.

اتومبیل

هنر