ارتش آمریکا یک فرودگاه نظامی جدید در سوریه ساخت

در حومه الحسکه؛ ارتش آمریکا یک فرودگاه نظامی جدید در سوریه ساخت منابع سوری از اقدام ارتش آمریکا در ساخت یک فرودگاه نظامی جدید برای نظامیان خود در حومه استان … Read More