ایرانسل بیش از ۸۱۰۰ سایت ۳G/4G راه‌اندازی کرد

در ادامه توسعه شبکه باندپهن همراه ایرانسل، هشت‌هزار و صدمین سایت باندپهن همراه (MBB) این اپراتور در ایران راه‌اندازی شد. فیلم سریال آهنگ سپهر نیوز