آیت الله خاتمی : توطئه دشمنان بی اثر است

نماینده مردم استان کرمان در مجلس خبرگان رهبری گفت : توطئه دشمنان بی اثر است و این فرهنگ مقاومت ۳۷ سال کشور را حفظ کرده است.