منتقدان «هفت» علیه «بادیگارد»

پرویز امینی، جامعه شناس در آخرین پست اینستاگرامی خود به بررسی دوگانگی مقابله منتقدان «بادیگارد» در برنامه هفت و استقبال مردم از این فیلم نشسته است. او این اتفاق را … Read More