تصاویر/ بولت باز هم به حریفش خندید

اوسین بولت امروز صبح به راحتی و با چهره ای خندان، از خط پایان مرحله نیمه نهایی دوی ۲۰۰ متر المپیک در بخش مردان گذشت و پای به فینال گذاشت. … Read More