فیلم/ تلاوت ماندگار مرحوم غلوش در ایران

تلاوت سوره احزاب راغب مصطفی غلوش یکی از ماندگارترین اجراهای این استاد تلاوت در ایران است و طی آن، مقام صبا با ظرافت خاصی اجرا می شود.گفتنی است استاد راغب … Read More

تلاوت ماندگار مرحوم غلوش در ایران+فیلم

تلاوت سوره احزاب راغب مصطفی غلوش یکی از ماندگارترین اجراهای این استاد تلاوت در ایران است و طی آن، مقام صبا با ظرافت خاصی اجرا می‌شود. گفتنی است استاد راغب … Read More