دستیار ارشد ظریف و نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه رایزنی کردند

دستیار ارشد ظریف و نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه رایزنی کردند   دستیار ارشد وزیر امور خارجه در امور ویژه سیاسی و نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد … Read More