«دپوتات»؛ کمدی موقعیت یا تئاتر آزاد؟

نمایش «دپوتات» اثر اتابک نادری در مصاحبه‌ها یک کمدی موقعیت معرفی شده است؛ اما با مشاهده این نمایش می‌توان دریافت با چیزی دیگری روبرو هستیم. خرید بک لینک