زخمی شدن بیش از ۷۰ نفر در حادثه قطار در مصر

در پی وقوع حادثه قطار در مصر که واژگونی دو دستگاه از واگن های آن را در پی داشت، ۷۱ نفر زخمی شدند. free download movie خبرگذاری خوزستان