درد رجب شد تمام!

منصور نظری شاعر کشورمان در پی شهادت جانباز رجب محمدزاده، قطعه شعری را سرود و به‌ تمامی جانبازان مظلوم جنگ تحمیلی تقدیم کرده که متن آن چنین است:

«بادیگارد» میلیاردی شد

فیلم سینمایی «بادیگارد» تازه ترین اثر ابراهیم حاتمی کیا پس از ۱۲ روز نمایش میلیاردی شد. سپهر نیوز مرجع سلامتی