استخدام کارشناس مذاکره و اخذ قرارداد در مجموعه تخفیف بازان

استخدام تخفیف بازان مجموعه تخفیف بازان جهت تکمیل کادر خود در استان فارس از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی شرایط احراز کارشناس مذاکره و اخذ قرارداد … Read More