معاون فرماندار پنسیلوانیا: شمارش همه آرا چند روز طول می‌کشد

معاون فرماندار پنسیلوانیا: شمارش همه آرا چند روز طول می‌کشد   معاون فرماندار پنسیلوانیا بر این باور است که شمارش همه آرا در این ایالت مهم چند روز زمان نیاز … Read More