تحصن «مقتدا صدر» داخل «منطقه سبز» بغداد

رهبر جریان صدر عراق که مردم را برای حمایت از اصلاحات سیاسی-اقتصادی جدی در کشورش به تظاهرات و تحصن فراخوانده، خود به تحصن‌کنندگان پیوست. بازار بورس خرم خبر