پیشگوی موفق انتخابات آمریکا باز هم برنده شد

پروفسور لیچمن رکورد ۳۲ ساله درستی پیش بینی های انتخاباتی خود را همچنان حفظ کرد. او از معدود کارشناسانی بود که پیروزی ترامپ را پیش بینی کرده بود. دانلود رایگان … Read More

پرویز مشرف موفق به خروج از پاکستان شد

با اینکه دبیر کل حزب مشرف اذعان داشت سفر وی به دبی سیاسی نیست اما اعضای اپوزیسیون و بسیاری از سیاستمداران معتقدند رئیس جمهور سابق پاکستان به دنبال بهره برداری … Read More