نظرسنجی نشان داد: پیشتازی بایدن در ۳ ایالت مهم و تاثیرگذار

نظرسنجی نشان داد: پیشتازی بایدن در ۳ ایالت مهم و تاثیرگذار   تازه ترین نظرسنجی نشان می‌دهد نامزد دموکرات ریاست جمهوری آمریکا در ۳ ایالت مهم و تعیین کننده نسبت … Read More