واتیکان سفرای آمریکا و رژیم صهیونیستی را احضار کرد

واتیکان سفرای آمریکا و رژیم صهیونیستی را احضار کرد واتیکان در اقدامی کاملا غیرعادی سفرای آمریکا و اسرائیل را فراخواند تا مراتب نگرانی عمیق خود را نسبت به اقدامات اشغالگرانه … Read More