خواهش مهم «پاپ» از ستاره های بزرگ فوتبال دنیا

پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های دنیا از ستاره های فوتبال خواست بیش از قبل بازی های خیرخواهانه برگزار کنند. اخبار دنیای تکنولوژی موزیک جوان