پرویز مشرف موفق به خروج از پاکستان شد

با اینکه دبیر کل حزب مشرف اذعان داشت سفر وی به دبی سیاسی نیست اما اعضای اپوزیسیون و بسیاری از سیاستمداران معتقدند رئیس جمهور سابق پاکستان به دنبال بهره برداری … Read More