«۱۲ صندلی» کمدی بزن و بکوب نیست

کارگردان فیلم «شهر در دست بچه‌ها» اظهار داشت: فیلم «12 صندلی» زیر شاخه ژانر ساتیر قرار دارد که دارای مفهوم «طنز گزنده» است. ما در مدل ساختاری این فیلم نباید … Read More