روایت مجید مجیدی از “اسکار”

سینمای ایران ۱۴ سال پیش با «بچه های آسمان» برای اولین بار نامزد اسکار شد و 12 سال بعد با «جدایی نادر از سیمین» موفق به دریافت این جایزه مهم … Read More