مخترع ایمیل و علامت @ درگذشت +عکس

ری تاملینسون، مخترع ایمیل به شکلی که ما آن را می شناسیم، در روز تولد ۷۵ سالگی خود بر اثر سکته قلبی درگذشت. آهنگ جدید آگهی استخدام