واکنش فدراسیون به ادعای "شاه مازندران"

فدراسیون کشتی دربیانیه‌ای نسبت به انتشار مطلبی با عنوان ” شاه مازندران: ملی پوش کشتی بودم” در برخی رسانه‌ها واکنش نشان داد. اخبر جهان کانون نماز