بحران بیکاری با این "برنامه ششم" حل نمی شود

یک کارشناس بازار کار با اشاره به اینکه جهت‌گیری اشتغال در برنامه ششم قابل قبول نیست گفت: تنها سیاست دولت در برنامه ششم توسعه در ماده ۲۱ خلاصه شده است … Read More