واکنش امام جمعه اصفهان به شعار “نه اسلام نه قرآن جانم فدای ایران”

امام جمعه اصفهان گفت: خرسندیم که مردم ایران با آگاهی در مقابل دشمنان ایستادند، زیرا کسی برای گرانی، اسلام و قرآن را کنار نمی‌گذارد./پایگاه های بسیج و انتظامی مکانی نیست … Read More