بازداشت “دو عضو کلیدی داعش” در کابل

ریاست امنیت ملی افغانستان اعلام کرده که دو نفر از “کلیدی‌ترین” سازماندهندگان حملات گروه موسوم به داعش را در کابل بازداشت کرده است.