نشست بین المللی مونیخ؛ فرصتی مناسب

فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه با اشاره به نشست بین المللی مونیخ درباره سوریه گفت: نقش کشورهای تأثیرگذار مانند آمریکا، روسیه، ایران و عربستان در این نشست می تواند به حل بحران کمک کند.

سایت خبری زندگی

اسکای نیوز