غار «استهبدخورشید» تخریب شد

بعد از فعالیت برخی سدسازان و راهسازان که به تخریب آثار ارزشمند تاریخی منجر می‌شد، این بار معدن کاران دست به کار تخریب غار استهبد خورشید شده‌اند. فروش بک لینک