«امور تربیتی» اولویت چندم آموزش و پرورش است؟/ مروری بر وضعیت «امور پرورشی مدارس» از آغاز تا کنون

در شرایطی که با رشد روز افزون فناوری‌ها و اقتضائات فکری و روحی نوجوانان مواجهیم چقدر در روش‌های تربیتی مدارس بازنگری صورت گرفته است؟ یک عضو کمیسیون آموزش مجلس می‌گوید: … Read More