امیر قطر حادثه آتش سوزی کلینیک سینا را تسلیت گفت

در پیامی به حسن روحانی؛ امیر قطر حادثه آتش سوزی کلینیک سینا را تسلیت گفت «تمیم بن حمد آل ثانی» در پیامی به رئیس جمهور ایران حادثه آتش سوزی در … Read More