«اندیشه مقاومت» نابودشدنی نیست

در دهمین سالگرد پیروزی حزب الله بر اسرائیل در جنگ ۳۳ روزه «عبدالباری عطوان» در یادداشتی به تحلیل وضعیت امت اسلامی در وضعیت کنونی پرداخته و آینده روشنی را برای … Read More