«تصویر ۳۲» در جشنواره ۳۳

منتخبی از مستندهای ساخته شده از سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران در سومین روز جشنواره سی و سوم به نمایش در می آید.