تسلط ارتش عراق بر منطقه «جوبیه» در شرق الرمادی

نیروهای ارتش عراق ضمن تسلط بر منطقه «جوبیه» واقع در شرق الرمادی پرچم کشور عراق را بر بالای یکی از ساختمان های این منطقه نصب کردند. دانلود موزیک اتوموبیل