کمپین «در دسترس خانواده» راه‌اندازی شد/ روزهای جمعه در دسترس خانواده باشید

بزرگ‌ترین کمپین «در دسترس خانواده» با هدف در کنار هم بودن خانواده‌ها در روزهای جمعه و مشارکت دسته‌جمعی آنها در برنامه‌‌های اجتماعی، فرهنگی و هنری با شعار «در دسترس خانواده … Read More