روزنامه روس: اتحادیه اروپا به پیروزی بایدن در انتخابات آمریکا امید بسته است

روزنامه روس: اتحادیه اروپا به پیروزی بایدن در انتخابات آمریکا امید بسته است     روابط آمریکا با اتحادیه اروپا و به‌خصوص آلمان که در دوره ریاست جمهوری ترامپ، بشدت … Read More