موضع گیری رییس جمهوری نسبت به انتقادها نشان از قدرت تحمل وی دارد

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت:موضع گیری و پاسخ های رییس جمهوری نسبت به انتقادات دیروز در دانشگاه تهران و از سوی دانشجویان نشان از قدرت تحمل وی … Read More