سازمان‌های خدمت‌گرا

داشتن ایده‌های بزرگ كافي نيست؛ بلكه بايد آن‌ها را متحول كرد. مديران می‌بایست از برگزاري کلاس‌های توجيهي و توصیه‌های قديسانه و دلسوزانه اجتناب ورزند و ایده‌های خدمت را در صحنه … Read More

بازداشت رئیس یکی از سازمان‌های وزارت جهاد

رئیس یکی از سازمان‌های تابعه وزارت جهاد که به اتهام زمین خواری بازداشت شده بود در یک ماه اخیر بی سر و صدا از سمت خود برکنار شد. دانلود ها … Read More