«سلام بمبئی۲» با موضوع دینی را می سازم

قربان محمدپور از ساخت فیلم سینمایی «سلام بمبئی۲» خبر داد و گفت: فیلمنامه این کار نگارش شده و برای آن در سال آآینده تصمیم گیری می کنم. دانلود بیتالک