موضع اردن در قبال حمایت از مسأله فلسطین تغییر نکرده و نخواهد کرد

«عبدالله دوم» با رد طرح الحاق: موضع اردن در قبال حمایت از مسأله فلسطین تغییر نکرده و نخواهد کرد پادشاه اردن خاطر نشان کرد که موضع این کشور در قبال … Read More