«شعر فاطمی» و هزار حرف نگفته

رضا اسماعیلی در یادداشتی درباره ظرفیت‌های شعر فاطمی می‌نویسد: حنجره شعر فاطمی باید منادی «وحدت» باشد، نه بلندگوی اختلاف و تفرقه و حنجره‌ای برای دمیدن در تنور عصبیت‌های دینی و … Read More

عضو شورای شهر: خط مترو فاطمی – تجریش ریشه درختان خیابان ولیعصر را می‌خشکاند

عضو شورای شهر تهران با اشاره به احداث خط جدید مترو فاطمی – تجریش گفت: در صورت احداث این خط هم ساختمان‌های مجاور و هم درختان خیابان ولیعصر که ریشه‌هایی … Read More