مالک «گران‌ترین قصر فرانسه» کیست؟/نیویورک‌تایمز: محمد بن سلمان، وارث تاج و تخت عربستان+جزئیات و تصاویر

روزنامه نیویورک‌تایمز در برابر انکار مستمر دولت عربستان، اسناد مالکیت محمد بن سلمان بر گران‌ترین قصر مدرن فرانسه، یک قایق تفریجی مجلل و گران‌ترین تابلوی لئوناردو داوینچی را منتشر کرد.