«آاادت نمی‌کنیم» وام‌دار فرهادی نیست

در نشست فیلم «آآادت نمی‌کنیم» بارها اعلام شد که این فیلم وام‌دار سینمای اصغر فرهادی نیست بلکه وامدار سینمای رومن پولانسکی است. دانلود سریال و آهنگ میهن دانلود