پراهیچ: پدیده طلبم را ندهد امتیاز کسر می‌شود / از نفت کسی برای پرداخت طلبم تماس نگرفته است

بازیکن پیشین نفت تهران می‌گوید از باشگاه نفت هیچ کس برای پرداخت مطالباتش تماسی نگرفته است.

آیا پایان «پدیده اردوغان» فرارسیده است ؟

ترکیه می خواست نظام سیاسی را در سوریه و عراق تعیین کند اما اکنون خود دچار بحران سیاسی شده است. ترکیه به دنبال گسترش نفوذ خود هزاران کیلومتر فراتر از … Read More