۱۰۰۰ پرستار جذب می‌شوند

معاون توسعه و مدیریت منابع وزیر بهداشت، از موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای جذب ۱۰۰۰ پرستار در سال ۹۵ خبر داد. مرکز فیلم ابزار رسانه