استفاده از “ایران ۱۴۰” برای “گشت دریایی”

دبیر ستاد توسعه صنایع دانش‌بنیان هوایی و هوانوردی معاونت علمی ریاست جمهوری از استفاده از هواپیماهای ایران ۱۴۰ به عنوان هواپیمای گشت دریایی خبر داد.