فاز جدید “تحول سلامت” و دستور ویژه رییس‌جمهور

“دولت سلامت” واژه‌ای بود که بواسطه توجه ویژه رییس جمهور به این بُعد مهم “رفاه اجتماعی”، به دولت یازدهم نسبت داده شد و حال نیز با تاکید روحانی بر ادامه … Read More